Biarter i Sverige

Det finns egentligen bara en art av bin i Sverige. Den arten heter Apis Mellifera. Den har däremot tre olika varianter som förkommer i landet.

Dessa är:

  • Nordiska bin, kallas även för mörka bin
  • Italienska eller så kallade gula bin
  • Krainer eller Carnica.

Dessa förekommer sedan i många olika korsningar. Upp till nästan 300 olika biraser har det räknas till i Sverige. De tre biraserna härstammar ursprungligen från ett afrikanskt bi, men sedan det började ”vandra” mot norr, har den utvecklats på olika sätt.

På väg norrut har binas vandring hindrats av de olika bergskedjorna i Syd- och Mellaneuropa under längre tidsperioder, vilket har gjort att biet stannat på olika platser. Detta gjorde att det har utvecklats olika raser.

I Sverige har vi också det så kallade Buckfastbiet. Det är ett bi som från begynnelsen har kommit från England via en munk, Broder Adam som är hedersdoktor vid SLU. Han sysslade med biodling i munkklostret Buckfast. Broder Adam korsade det mörka engelska biet med det italienska biet. Till slut fick han fram Buckfastbiet.

Buckfastbiet har inte blivit erkänt som en egen biras än så länge. Det är inte bara färgen som skiljer raserna hos bina, utan också andra egenskaper, så som till exempel temperament, lusten till att svärma, utveckla yngel och matförbrukningen.

Utöver olika raser av honungsbin som finns i bisamhällena, finns det i övrigt andra bisorter, som exempelvis Korttungebiet, Sandbiet, Vägbiet, Sommarbin, Buksamlarbiet och Långtungebin.

Dessa bygger sina bon lite varstans i naturen. I allt från sandiga hålor i marken till stubbar i skogen.

Bina är en viktig del för att grödor, fruktträd och bärbuskar ska kunna ge bra skörd. En skörd som så småningom hamnar på våra bord runt om i landet. Sedan är det bara ett stort plus för oss människor att vi dessutom får honung från dessa flitiga bin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *