Ett bisamhälle

I ett samhälle med bin finns en drottning, drönare och arbetsbin. Drottningen lägger ägg och parar sig med tusentals drönare. Drönaren har bara som uppgift att se till att para sig med drottningen. Antalet arbetsbin i ett bisamhälle kan vara allt mellan 20 000 till 70 000 individer. Deras uppgift är att se till det att är rent i bikupan genom att städa, matar yngel, bygga kakor i vax, vakta kupan och innan de dör, samlar de in pollen.

Det tar 21 dagar för att ett honungsbi ska utvecklas från ett ägg till ett färdigt bi. Stadierna som ett bi går genom är äggstadiet som är i tre dygn, för att gå över till ett larvstadie som är i nio dygn, och till slut bildas det en förpuppa som ligger och växer till sig, för att kläckas dag 21.

Bina föds under sommarmånaderna och har en livslängd på cirka fyra veckor. Under dessa veckor har biet olika arbetsuppgifter i bisamhället.

Veckorna 1-4:

  • 1 är det puts- och ambi
  • 2 är det hus- och byggbi
  • 3 är det bygg- och vaktbi
  • 4 är det dragbi.

Byggbina bygger kakor av vax som kommer från deras vaxkörtlar som de svettas ut. I de celler som har sex kanter lagras den honung och pollen som arbetsbina (dragbina) samlar in. Cellerna fungerar också som barnkammare för de nyfödda bina.

På detta vis arbetar drottningen, drönarna och arbetsbina genom hela sommaren., för att sakta men säkert gå i dvala när det blir kallare utomhus. Det kan bara finna en drottning per bisamhälle. Blir det fler börjar drottningarna slåss och eventuellt att svärma.

Med svärma menas att de flyger sin väg för att bygga ett nytt bisamhälle någon annanstans. Det gå att se ibland under husknuten, vindsutrymmen, i träd och så vidare.

Därför har biodlaren en viktig uppgift att ha koll på sina bin och se till att det bara finns en drottning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *