Pollinering är viktigt!

Det är inte många som vet att honungsbiets pollinering och djurets produktion av honung gör att biet är ett av världens viktigaste nyttodjur.

Bara genom biets arbete med pollinering ökar honungsbiet skördar av de mångtaliga vilda och kulturväxter som finns i världens alla hörn. Växterna i sin tur blir mat till många växtätande djur vilket gör att de får i sig all näring som de behöver.

Dessa växtätande djur ger oss människor föda på olika sätt, allt från mjölk, ost till en god köttbit som vi sedan avnjuter till middagen.

Genom att ha biodlingar hjälper det till att bevara kulturlandskapet och fram för allt är det en ekologiskt meningsfylld hobby att hålla på med på sin fritid. Man kan kanske till och med livnära sig på vad bina ger.

Det alla förmodar är att man har bin för att framför allt att skaffa sig honung. I verkligheten är det pollineringen som är betydligt betydelsefullare, det är mellan 15-150 gånger viktigare. Arbetet med det kulturekologiska går inte, som med honung, att kompensera genom att importera.

För att få ihop 1 kilo honung behöver honungsbina besöka mer än 5 miljoner blommor. Därför är det viktigt för en biodlare att se till att bina har växter som de kan få sitt pollen ifrån för att ge en honungsskörd till sin odlare.

Hade vi inte haft bin hade det varit glest bland blåbären och åkerns skörd hade minskat. Det man ska ha i åtanke är att köper man utländsk honung, har bina bara hjälpt till med växterna i det land som honungen kommer från. Därför kan man som honungsköpare tänka på att köpa honung från Sverige, vilket gör att man stödjer den svenska naturen på ett ekologiskt sätt.

Ett litet tips!

För den som inte vill skaffa sig ett eget bisamhälle finns det faktiskt bikupor att hyra hos biodlare. Detta gör att det blir en större skörd av det man odlar. Dessutom är det på ett naturvänligt sätt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *