Redskap som kan behövas vid biodling

Biredskap för att kunna hålla på med biodling är inte många men de kan vara väl behövda med tanke på att bina kan stickas och det vill man ju inte!

För att börjar med biodling behöver du först och främst en bikupa. Till den behövs ramar, kupkniv, biborste och rökpust (som pustar ut rök, för att få bort bina) vilket gör att det blir lättare att handskas med bina.

Naturligtvis behövs det speciella arbetskläder också, och dessa är – bihatt, slöja, overall, jacka eller hel dräkt och bihandskar. Dessutom behövs en honungsslunga för att kunna slunga honungen.

En honungslunga är en stor manick där man sätter ner ramarna som innehåller honung från bikupan. Dessa ramar sätts i slungan. När slungan börjar rotera slungas honungen ut och rinner ner längs sidorna i slungkaret, för att sedan rinna ut genom en kran som finns på botten av honungsslungan.

När man har hållit på med biodling märker man vilket utrustning man behöver eller inte. Det hänger mycket på var och en av odlarna, vad de tycker är bra eller inte. Det finns biodlare som till och med tillverkar sina egna redskap för att underlätta arbetet.

All utrustning finns att köpa via nätet eller den biodlarförening man tillhör. Om inget annat hjälper de säkert till med goda råd och tips om var man kan få tag på utrustning till sin biodling.

De biredskap som utnyttjas på de flesta biodlingarna är, först och främst en bikupa. En bikupa ha sedan fyra lådor med ramar, tak, botten, en botten för att tömma kupan med bin, mellanväggar av vax, galler som spärrar av, täckskiva, fodrare och pall till kupan.

Till honungslungan kan man behöva avtäckningsgaffel och bricka, sil för att sila honungen, honungsburkar med lock, slev att röra runt i honungen och refraktometer, till och början.

Mycket mer är det inte som man behöver. Förutom bina förstås!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *