Biarter i Sverige

Det finns egentligen bara en art av bin i Sverige. Den arten heter Apis Mellifera. Den har däremot tre olika varianter som förkommer i landet.

Dessa är:

  • Nordiska bin, kallas även för mörka bin
  • Italienska eller så kallade gula bin
  • Krainer eller Carnica.

Dessa förekommer sedan i många olika korsningar. Upp till nästan 300 olika biraser har det räknas till i Sverige. De tre biraserna härstammar ursprungligen från ett afrikanskt bi, men sedan det började ”vandra” mot norr, har den utvecklats på olika sätt.

På väg norrut har binas vandring hindrats av de olika bergskedjorna i Syd- och Mellaneuropa under längre tidsperioder, vilket har gjort att biet stannat på olika platser. Detta gjorde att det har utvecklats olika raser.

I Sverige har vi också det så kallade Buckfastbiet. Det är ett bi som från begynnelsen har kommit från England via en munk, Broder Adam som är hedersdoktor vid SLU. Han sysslade med biodling i munkklostret Buckfast. Broder Adam korsade det mörka engelska biet med det italienska biet. Till slut fick han fram Buckfastbiet.

Buckfastbiet har inte blivit erkänt som en egen biras än så länge. Det är inte bara färgen som skiljer raserna hos bina, utan också andra egenskaper, så som till exempel temperament, lusten till att svärma, utveckla yngel och matförbrukningen.

Utöver olika raser av honungsbin som finns i bisamhällena, finns det i övrigt andra bisorter, som exempelvis Korttungebiet, Sandbiet, Vägbiet, Sommarbin, Buksamlarbiet och Långtungebin.

Dessa bygger sina bon lite varstans i naturen. I allt från sandiga hålor i marken till stubbar i skogen.

Bina är en viktig del för att grödor, fruktträd och bärbuskar ska kunna ge bra skörd. En skörd som så småningom hamnar på våra bord runt om i landet. Sedan är det bara ett stort plus för oss människor att vi dessutom får honung från dessa flitiga bin! Hjälp oss därför att bevara våra bin.

Vilka sorters honung finns det?

Många tror att det bara finns en sorts honung. Men det är helt fel utan det finns flera sorters honung som kommer från vissa speciella växter, säsonger eller olika geografiska områden. På så vis får honungen olika smaker, färger och konsistens, som beror på vilka växter bina har hämtat sin nektar ifrån.

Det krävs är att biodlaren sätter bikupan i ett visst område där en speciell blomma blommar. För att sedan skörda honungen från den kupan när blomningen är slut för säsongen. Detta ger en honung som har då en dominerande dragväxt i sin honung, tack vare den speciella nektar som just denna växt har.

Det finns åtskilliga olika sorters honung. För att vara en honung ska få ett namn efter en växt krävs det att den finns 50 % pollenhalt från blomman av just den växten. Dessa är några exempel som är sortshonung efter specifika blommor.

Maskroshonung – är den första honungen som bina ger ifrån sig i vårt nordiska klimat. Ger en extra smakrik och aromatisk honung. Färgen är halmfärgad.

Klöverhonung – är den viktigaste näringskällan för honungsbina i vårt svenska klimat. Ger en mild smak, men inte så mycket arom. Färgen är gulvit. Tack vare den höga halten av pollen som ger den gula färgen.

Ljunghonung – är uppskattad för sina antibakteriella egenskaper. Skördas på sensommaren och under hösten. Ger en extra smakrik och aromatisk honung. Färgen är rödbrun. När den kristalliseras blir honungen brun.

Hallonhonung – är en av de bästa nektarkällorna. Kan bli olika sorters honung beroende på vilken sort hallon det är. Honungen är smakrik inte aromatiskt. Färgen är gulvit. När den kristalliserar sig kan det skimra som pärlemo.

Lindhonung – skörds runt herrgårdar och kyrkor, där det finns mycket lindar. Honungen är extra smakrik, frisk, mintsmak och aromatisk. Färgen är ljusgul

Rapshonung – fås från de fält som odlar raps. Har en mild smak inte aromatisk. Färgen är nästan vit.

Andra sätt att få honung på är att blanda olika andra sorters honung genom att mixa två olika sorters honung och så vidare.

På detta vis får man åtskilliga sorter honung som går att använda till både efterrätter, matlagning och att äta som den är. Ett tips är att besöka en biodlare och provsmaka de olika sorters honungarna för att känna efter vilken honung just du föredrar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *