Biets hälsa

Det krävs lite av biodlarna för att hålla sina bin friska. Därför gäller det att se till att bina får en näring som varierar i form av olika blommor, buskar och träd som både ger nektar och pollen till bina. På så vis blir dina bin livskraftiga.

Dessvärre finns det risk att bina kan drabbas av en sjukdom eller bisamhället råkar ut för skadegörare. Skulle det inte vara nog kan bina förgiftas av olika bekämpningsmedel som sprids i trädgårdar, jord- och skogsbruken runt om bikupan. Det behövs inte så mycket för att slå ut ett helt bisamhälle.

De sjukdomar som ett bisamhälle kan drabbas av är:

 • Yngelröta – sjukdom som drabbar bilarverna, sporbildande bakterier.
 • Säckyngel – en virussjukdom som angriper ynglen i kupan.
 • Kalkyngel – en mögelsvamp som bilarverna får i sig via deras föda.
 • Nosema – ett spordjur som angriper och förstör vuxna bins tarmceller.
 • Varroakvalster – en parasit som sitter på vuxna bin och en smittad honan sprider smittan till bilarverna efter äggläggningen, vilket gör att det föds missbildade bin och dödligheten ökar eftersom en virusinfektion sprids i varroakvalstrets spår.
 • Trakérkvalster – är en parasit som lever på kroppsvätskorna som bina utsöndrar. Det gör att biet får syrebrist vilket leder att bina inte orka flyga längre. Kvalstret är utrotat i Sverige.
 • Tropilaelapskvalster – en parasit som sätter sig både på yngel och vuxna bin
 • Lilla Kupskalbaggen – skalbaggen lägger sina ägg inne i bisamhället. Äggen kläcks, och larverna äter allt i sin väg – yngel, pollen och honung. Det finns dock inga kupskalbaggar i Sverige.

Skulle en biodlare råka ut för sjukdomar, har odlaren skyldighet att anmäla misstanken om en bisjukdom enligt lagen – Bisjukdomslagen. Sjukdomar som ska rapporteras är yngelröta, varroakvalster, trakékvalster, tropilaelapskvalster och lilla kupskalbaggen.

Skadegörare som en bikupa kan råka ut för är:

 • Vaxmott – en typ av malliknande fjäril, vars larver äter vax
 • Myror och andra insekter
 • Möss
 • Fåglar
 • Björn och grävling,

Som biodlare är det mycket viktigt att sköta om sina bin, så att de mår bra och kan göra sina honung i lugn och ro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *