Pollinering är viktigt!

Det är inte många som vet att honungsbiets pollinering och djurets produktion av honung gör att biet är ett av världens viktigaste nyttodjur.

Bara genom biets arbete med pollinering ökar honungsbiet skördar av de mångtaliga vilda och kulturväxter som finns i världens alla hörn. Växterna i sin tur blir mat till många växtätande djur vilket gör att de får i sig all näring som de behöver.

Dessa växtätande djur ger oss människor föda på olika sätt, allt från mjölk, ost till en god köttbit som vi sedan avnjuter till middagen.

Genom att ha biodlingar hjälper det till att bevara kulturlandskapet och fram för allt är det en ekologiskt meningsfylld hobby att hålla på med på sin fritid. Man kan kanske till och med livnära sig på vad bina ger.

Det alla förmodar är att man har bin för att framför allt att skaffa sig honung. I verkligheten är det pollineringen som är betydligt betydelsefullare, det är mellan 15-150 gånger viktigare. Arbetet med det kulturekologiska går inte, som med honung, att kompensera genom att importera.

För att få ihop 1 kilo honung behöver honungsbina besöka mer än 5 miljoner blommor. Därför är det viktigt för en biodlare att se till att bina har växter som de kan få sitt pollen ifrån för att ge en honungsskörd till sin odlare.

Hade vi inte haft bin hade det varit glest bland blåbären och åkerns skörd hade minskat. Det man ska ha i åtanke är att köper man utländsk honung, har bina bara hjälpt till med växterna i det land som honungen kommer från. Därför kan man som honungsköpare tänka på att köpa honung från Sverige, vilket gör att man stödjer den svenska naturen på ett ekologiskt sätt.

Ett litet tips!

För den som inte vill skaffa sig ett eget bisamhälle finns det faktiskt bikupor att hyra hos biodlare. Detta gör att det blir en större skörd av det man odlar. Dessutom är det på ett naturvänligt sätt!

Hot mot våra bin

De senaste 10-20 åren har man tyvärr sett en minst sagt orolig minskning av våra bin i Sverige, något vi alla borde försöka hjälpa till med att göra något åt. Idag är det hela 98 biarter som är rödlistade, en tredjedel av alla de biarter som lever i Sverige. Det största hotet mot bina har att göra med vår livsmedelsproduktion och biets hälsa. I och med att allt mer mark används till annat så har vi tagit bort boplatser och blomresurser på stora områden i landet, något som har drabbat våra bin väldigt hårt. I och med ett mer intensivt jordbruk så har många av biets permanenta miljöer gått förlorade. Istället för att ha stor mångfald av olika sorters växter och blommor på våra fält så har vi valt att massproducera endast utvalda sorter. Detta bidrar till att bin har mat under den tid som dessa sorter blommar ute på fälten, men så snart säsongen är över för dessa och de har blommat över så finns det plötsligt ingen mat kvar för bina, de kommer då att ha väldigt svårt att hitta näring för resten av sommaren. Något att tänka på för den som har egna odlingar är att försöka variera de blommor som planteras. Kanske kan man kanta sitt grönsaksland med olika sorters blommor, även om man inte ska göra något med dem så är de fina att titta på samtidigt som man hjälper bina att hitta mat.

Ett annat stort hot mot dagens bin är sjukdomar. Många av våra bin här i Sverige blir drabbade av sjukdomar på grund av alla de giftiga bekämpningsmedel som vi väljer att spruta på våra grödor. I och med alla dessa hot som våra bin har så är det viktigt att vi alla försöker hjälpas åt och bidra till en bättre miljö för bina. Nedan kan du se några saker du kan göra för att hjälpa till att bevara våra bin:

– Odla blommor. Det kan vara i din trädgård, din balkong eller på annan plats. Försök även att behålla vilda blommor, buskar och blommande träd istället för att klippa ner dem.

– Handla ekologiskt för att bidra till minskad användning av bekämpningsmedel. Du gör både din kropp och bina en tjänst.

– Bygg ett insektshotell som bin kan bo i eller gör en bivatnnare så att bina lätt kan få i sig vätska och släcka törsten.

Ingen kan göra allt men vi alla kan göra något!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *