Växter som bin gillar

För att bina i din eller dina bikupor ska få tillräckligt med näring och en varierad kost, kan det krävas att man som biodlare behöver plantera olika växter i sin trädgård eller i närheten av bikuporna. Det ska då naturligtvis vara växter som blommar och som ger både nektar och pollen till bina under hela säsongen (sommaren) som de är aktiva.

Bra exempel på växter som är bra för bin är till exempel – oljeväxter, hallon, klöver, mjölkört, ljung, maskors, fruktträd, sälg, vide, blåbär, lingon, lind, lönn och dessutom honungsdagg från barr- och bladlöss.

Ett bra sätt är att man som biodlare tar fröer från växter som växer runt om bikuporna. Det går bra att hämta fröer själv när de finns ute i naturen. Går man till gamla övergivna boställen, finns där växter som tidigare har odlats en gång i tiden, för att sedan bli förvildade. Det man bör ha åtanke är att alltid fråga markägaren först innan man gräver upp plantor, dessutom bör man också tänka på om de är fridlysta.

För att annars få tag i bra biväxter kontaktar man dels andra biodlare och hör sig för om de kan dela med sig av växter, annars kan man bli medlem i en lokal trädgårdsförening. Att vara med i en förening är ett perfekt sätt att få tag i fröer och plantor, samtidigt som man får tips på hur man ska odla växterna samtidigt.

Köper man plantor och fröer ute i handeln, tänk då på att de först och främst ska vara traditionella, ekologiska och växter som kommer varje år. Har man frågor om odlingsråd, hjälper köpstället till med råd och tips.

Genom att så och plantera fröer och växter som bin gillar att ta sin honung och pollen från, kommer dina bin hålla sig friska och ge mycket honung till smörgåsarna, teet eller något annat smarrigt som honung passar till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *